🚀 Rozpocznij 2024 z Mooveteam! Zwiększ dochody dzięki dynamicznym działaniom zespołowym.! 🌟

LOG IN

Blog

Our latest news, updates, and tips to create better events.

Walk together mobile-based covid-safe team building proggram

2020 jest rokiem nietypowym. Pandemia COVID19 spowodowała radykalne zmiany w sposobie działa firm na całym świecie. Ludzie od miesięcy pracują zdalnie co negatywnie wpływa na ich relacje i efektywność. Brak możliwości przemieszczania się wynikający z izolacji wpływa na zdrowie pracowników powodując spadki produktywności oraz zwiększenie liczby zwolnień lekarskich. Mając to wszystko na uwadze, firma Mooveteam […]

Subscribe our newsletter

Join the mailing list to receive occasional updates, new solutions for events and tips on interactive dynamics.
Subscription Form (#4)
crossmenu